Další aktivity

Další aktivity aneb „co ještě děláme“

ANGLIČTINA HROU

Tři učitelky naší školy získaly kvalifikaci předepsaného stupně  a seznamují děti se základy angličtiny. Hravá výuka probíhá v předškolních třídách. Jde o jednoduché prvky angličtiny využívané při vhodné příležitosti během dne pomocí maňásků, obrázků, říkadel a písniček.

Termín:     1x za 14dní lekce s novým „učivem“, procvičování průběžně

Vedení:    učitelky na třídách

Cena:        zdarma, samostatná aktivita MŠ

 

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA (PRO PŘEDŠKOLÁKY)

Probíhá každoročně v bazénu ZČU Plzeň-Lochotín.

Termín:     březen – červen, 1x týdně 10hodinových lekcí v dopoledních hodinách

Vedení:     profesionální instruktoři plavání

Cena:        cca 1100,- Kč s dopravou

 

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ (PRO PŘEDŠKOLÁKY)

Výuka bruslení v místní SPORT ARÉNĚ. Pomoc rodičů či prarodičů při organizaci mimo led je vítána.

Termín:    leden – březen, 1x týdně hodinová lekce

Vedení:    profesionální trenéři, učitelky MŠ

Cena:        cca 350,-Kč

 

ŠKOLÁČEK (ZA ÚČASTI RODIČŮ)

Program připravující děti na úspěšný start v základní škole. Vychází z Metody Dobrého startu. Obsahuje řečová a grafomotorická cvičení, činnosti rozvíjející zrakové a sluchové rozlišování, paměť, logické myšlení, hybnost mluvidel a jemnou motoriku. Rodič pozoruje, povzbuzuje, pomáhá a hraje si s dítětem dle instrukcí učitelky

Termín:   říjen – květen, 1x za 14dní

Vedení:   učitelky MŠ

Cena:       zdarma, samostatná aktivita MŠ

 

SOLNÁ JESKYNĚ (PRO MLADŠÍ DĚTI)

Návštěvy solné jeskyně na Vískách (u Horní Břízy), děti si zde hrají v příjemném prostředí s mořskou solí. Pobyt napomáhá k posílení imunity, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav dětí.

Termín:    říjen – prosinec, 1x týdně, 8 – 10 návštěv

Vedení:    učitelky MŠ

Cena:        85,-Kč za jednu návštěvu s dopravou

 

 

JÓGA PRO DĚTI (4-5LET)

Soubor cviků je vybrán s ohledem na věk dětí a posilují vitální, emocionální a mentální oblast. Hodina začíná „rozběháním“  a je proložena cvičením očí a uší. Program je doplněn obrazovým materiálem a hudbou.

Termín:   říjen – květen, 1xtýdně 45min., 14,30 – 15,15

Vedení:   Mgr. Lenka Šroubková, MBA

Cena:     1300,- na rok

 

error: Nejsi oprávněn kopírovat!