O nás pro Vás

Jak s Vámi budeme v kontaktu a jak budeme průběžně spolupracovat?

 • Máte kdykoli možnost sledovat dění ve třídě, přímo se ho zúčastnit, vložit se do hry se svým dítětem
 • Zajistíme Vám každodenní kontakt s učitelkou a vytváření partnerského vztahu během roku (poradenská činnost)
 • Těšíme se na Vaši účast na společných akcích pořádaných MŠ

Akce MŠ pro rodiče a veřejnost v průběhu roku:

 • Schůzka spojená s prohlídkou školy
 • Podzimní odpoledne (vyrábíme z přírodních materiálů, stopujeme v lese, hrajeme si na zahradě, pečeme buřty)
 • Slavnostní dopoledne pro důchodkyně MŠ okresu Plzeň – sever
 • Zpívání při rozsvěcení Vánočního stromu před MěÚ
 • Vánoční posezení na třídách (zpíváme koledy a těšíme se na Ježíška)
 • Velikonoční odpoledne s rodiči
 • Besídky ke Dni matek pro maminky a babičky
 • Společná oslava Dne dětí na školní zahradě
 • Vítání občánků (2x do roka vystoupení dětí)
 • Vystoupení pro důchodce v KD Záluží (pořad „Hrajeme na přání“)
 • Noc v MŠ s tatínky (zábavné odpoledne a večer pro tatínky s dětmi – pohádkový les, soutěže zpívání u ohně,stezka odvahy…)
 • Rozloučení s předškoláky (pasování na školáka)
 • Školáček – příprava dětí vstup do ZŠ
 • Společné bruslení

O čem Vaše dítě v naší MŠ rozhoduje?

 • Může si vybírat z různých nabídek činností, může si zvolit svého kamaráda ke spolupráci, své místo, může se také „nezúčastnit“
 • Samo si rozhodne kolik a čeho sní
 • Samo si zvolí zda chce pít čaj nebo mléko (kakao) a samo se může kdykoli během dne napít čaje
 • Samo si podle své potřeby rozhodne, zda chce spát po obědě nebo si jen krátce odpočinout a během spánku druhých se věnovat jiným, klidnějším činnostem
 • Při všech činnostech je Vašemu dítěti umožněna maximální samostatnost

Akce MŠ pro děti v průběhu roku:

 • Bruslení pro předškoláky – 8. – 10.lekcí
 • Předplavecká výuka dětí – 8.lekcí
 • Angličtina hrou – v průběhu roku nenásilnou formou
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční nadílka pro děti na jednotlivých třídách (koledy pod stromečkem, slavnostní oběd)
 • Karneval a soutěže, společný rej masek
 • Kouzelník ve školce
 • Návštěva v 1.třídě ZŠ (příprava na zápis do 1.třídy)
 • Den dětí
 • Školková olympiáda
 • Divadla (každý měsíc s divadélkem)
 • Výlet do okolí s opékáním buřtů a hledáním pokladu
 • Koncerty ZUŠ (dle nabídky)
 • Spaní ve školce
 • Školní výlet
 • Slavnostní zakončení školního roku

Co by dítě mělo umět:

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící
 • pít ze skleničky
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček – děti od 4 let (pleny jsou nepřípustné)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech
 • nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do školky je spousta času. Je zbytečné se teď trápit tím, že to dítě ještě neumí. Oblékání se lépe trénuje na jaře, když už není tolik vrstev; a i boty jsou snadnější. Zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je třeba.

Co budete do MŠ potřebovat:

 • bačkory (pantofle nejsou vhodné)
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou polít)
 • oblečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
 • v zimě rukavice přidělané na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)
 • pyžamo (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů, nezapomeňte ho podepsat)
 • triko a kraťasy na cvičení

Platby:

 • školné 500,-Kč (platí se měsíčně, hradí se z něj energie, hračky, výtvarné potřeby, vybavení… Děti 1 rok před nástupem školní docházky jsou od platby osvobozeny.
 • stravné – platí se měsíčně dle docházky dítěte, zahrnuje ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu.
 • s nástupem dítěte do MŠ skládají rodiče na účet školní jídelny jistinu 800,-, částka je vratná s odchodem dítěte z MŠ
 • výlety a akce školy – divadla,kina, aj.platí rodiče – jednotlivé akce jsou vyvěšeny v šatnách a na web stránkách

Poprvé do školky – několik rad pro rodiče…

 • doprovázejte vaše dítě do třídy a „předejte“ je učitelce
 • hůře přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v kolektivu déle než jednu hodinu
 • neprodlužujte loučení v šatně, rychle odejděte, nestůjte za oknem, kde by vás mohlo dítě vidět
 • čtrnáct dní berte dítě po obědě – než si zvykne na nový režim
 • pokud má dítě nějaké zdravotní omezení oznamte to učitelkám
 • nenuťte dítě do činností ve školce, jestliže se nechce samo zapojovat
 • o školce doma mluvte hezky, nestrašte s ní dítě, neznechucujte mu ji („ve školce to budeš muset dělat, počkej, paní učitelka tě naučí, děti se ti budou smát…“).

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně štěstí, mnoho krásných zážitků a spoustu rodinné pohody.

Za kolektiv učitelek MŠ Třemošná, Pavla Bočanová, ředitelka