Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli finanční částkou na dárky od „Ježíška“ pro všechny děti.

Děkujeme paní Horanské a paní Breníkové za dárečky pro děti do tříd Myšek a Berušek.

Děkujeme panu Sobotkovi za zprostředkování besedy o parašutismu pro třídu Ves.

Děkujeme paní Záhoříkové za plyšové dárky pro třídu Koťat.

Děkujeme maminkám, které napekly dobroty na svatomartinské odpoledne.

Děkujeme paní Petře Roubalové za výrobu andělských křídel na pohádkové vystoupení dětí.

Děkujeme paní Andree Fano za krásné háčkované hračky.

Chtěli bychom poděkovat paní Ditě Rumlové za darování barevné kopírky se scennerem.

Děkujeme také panu řezníku Macášovi za párky na opékání ke Dni dětí a panu řezníku Majerovi za buřty na akci „Spaní ve školce“.

Děkujeme panu Mouchovi za velké množství toaletního papíru a papírových kapesníčků a všem ostatním rodičům za hygienické potřeby pro děti.

error: Nejsi oprávněn kopírovat!