Projekty

C:\Users\Veronika\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt: Pro nás – děti, pedagogy, rodiče

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu:

Pro nás – děti, pedagogy, rodiče

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005584

Průběh projektu:

1.9.2017 – 31.8.2019

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodiči dětí, usnadnění integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu a přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

V rámci projektu absolvuje celkem 7 pedagogů vzdělávací programy DVPP akreditované v systému DVPP v oblastech: Inkluze, Matematická pregramotnost, Čtenářská pregramotnost a Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

Díky projektu bude zajištěna dočasná personální podpora – chůva, která bude v mateřské škole pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

V průběhu projektu zrealizujeme odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí navštěvujících naši MŠ, jejichž cílem bude poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Kontaktní osoba: Pavla Bočanová, email: ms.tremosna@volny.cz, tel: +420 605 009 293

error: Nejsi oprávněn kopírovat!